Οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται.

(Τιμ. 3, 12)