Οι εντολές είναι τα μέσα εκείνα που ανασύρουν την προσωπικότητά μας από την καταρράκωση και αποδεικνύουν ότι είμαστε λογικά όντα, είμαστε κατ’ εικόνα και ομοίωσιν Αυτού του ιδίου του Θεού.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)