Οι εγκόσμιες μέριμνες σκοτίζουν τον πνευματικό ορίζοντα της ψυχής σου. Καλύπτουν σαν με ομίχλη την πνευματική σου όραση και δεσμεύουν τη ψυχή. Πρόσεχε πολύ. Άφησε όλες τις θλίψεις και τις μέριμνες στον Κύριο, σύμφωνα με τη θεόσοφη διδαχή του Αποστόλου.

(Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)