Οι άνθρωποι αντικατέστησαν τον Πνευματικό με τον ψυχολόγο, γι\’ αυτό και ο κόσμος δαιμονίστηκε. (Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας)