Οι άγιοι Πατέρες υπετάσσοντο με απλότητα σαν μικρά παιδιά εις ό,τι τους έστελνε ο Θεός. «Έτσι το θέλεις, ας γίνει το θέλημά Σου».

(Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής)