Ξέρεις πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κρίνεις τον πλησίον; Πραγματικά, τι μπορεί να είναι βαρύτερο από αυτό; Τι άλλο μισεί τόσο πολύ και αποστρέφεται ο Θεός σαν την κατάκριση; Και όμως λένε ότι από τα μικροπράγματα φτάνει κανείς σε αυτό το τόσο μεγάλο κακό.

(Αββάς Δωρόθεος)