Νὰ ἔχεις καὶ νὰ μὴ δίνεις, μερικές φορές εἶναι χειρότερο ἀπό τὸ νὰ κλέψεις. (Μ. Ἔμπνερ-Ἔσεμπαχ)