Νὰ ἐλέγχετε τὶς σκέψεις σας, νὰ συγκρατεῖτε τὰ λόγια σας, νὰ κυριαρχεῖτε στὰ πάθη σας, νὰ κάνετε ἔργα ποὺ ἀντέχουν στὸ φῶς τῆς ἡμέρας (Γέρων Παΐσιος)