Νὰ ψηφίζετε μόνο χριστιανοὺς ἀνθρώπους καὶ ὄχι ἀθέους, γιατί αὐτοὶ οἱ τελευταῖοι κάνουν πολὺ ζημιὰ στὴν Ἐκκλησία. (π. Πορφύριος)