Νὰ θυμᾶσαι πάντοτε τὸ φοβερό δικαστήριο τοῦ Κυρίου, ἐκεῖ ποὺ ὅλοι οἱ ὑπερήφανοι θὰ ταπεινωθοῦν ὁριστικά. (Ἅγ Δημήτριος Ροστόβ)