Νὰ διώχνετε τοὺς κακοὺς λογισμοὺς καὶ τὶς φαντασίες ποὺ φέρνει ὁ διάβολος. Νὰ μὴν τοὺς δίνετε σημασία. (π. Ἰάκωβος Τσαλίκης)