Νὰ βλέπουμε τὸ Θεὸ στὸ πρόσωπο τῶν παιδιῶν καὶ νὰ δώσουμε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στὰ παιδιά. ( π. Πορφύριος)