Νοικιάζουμε τὸν κόσμο γιὰ νὰ κάνουμε τὸ γύρο τῆς βάρκας