Νηπίοισιν οὐ λόγος, ἀλλὰ ξυμφορὴ γίνεται διδάσκαλος. (γιὰ τοὺς ἀνόητους, δάσκαλος δὲν εἶναι ἡ λογικὴ ἀλλὰ ἡ συμφορὰ) Δημόκριτος