Να σέβεσαι τὸν Θεό μὲ ἔργα σεμνά, νὰ Τὸν ὑμνεῖς μὲ λόγια καὶ νὰ Τὸν τιμᾶς μὲ τὴ σκέψη (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός)