Να θεωρούμε το Θεό όπως είναι ο ίδιος, κι όχι όπως τον θέλει το μυαλό μας.
(Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)