Να θερμάνουμε τον ζήλο μας, να συνεχίζουμε να έχουμε ελπίδα στη ζωή της συνεχούς μετανοίας και, οπωσδήποτε, θα επιτύχουμε τις επαγγελίες.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)