Νά προσέχεις τόν ἑαυτό σου, γιά νά γνωρίσεις τήν ὑγεία καί τήν ἀρρώστια τῆς ψυχῆς σου, (Μέγας Βασίλειος)