Μὴν πᾶς ποτέ ἐνάντια στὴ συνείδησή σου, ἀκόμα κι ἄν αὐτό τὸ ἀπαιτεῖ τὸ κράτος (Ἄ. Ἀϊνστάιν)