Μὲ τὸ σταυρὸ στὸ χέρι, δὲν πᾶς μπροστά. Πᾶς ψηλά……………….. (π. Παΐσιος)