Μόνο στὴ μοναχικότητα παίρνουν οἱ σκέψεις τὶς πραγματικές τους διαστάσεις, ὅπως οἱ θόρυβοι μὲς στὴ σιωπή τῆς νύχτας.(Κ. Τσάτσος)