Μπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι πολυμαθής, νὰ ἔχει ἀκαδημαϊκὰ διπλώματα, καὶ νὰ παραμένει ἐντελῶς ἀδαής τῆς ὁδοῦ τῆς σωτηρίας. (Γέροντας Σωφρόνιος)