Μπολιασμένος ο άνθρωπος στο Σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία, με τα μυστήρια, κυρίως του Βαπτίσματος, της Εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας, γίνεται εκκλησιολογική υπόσταση -όχι όμως ακόμη κατ’ ενέργεια πρόσωπο- και με όλη την προαίρεσή του αρχίζει την εργασία της μετανοίας.

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)