Μιὰ ἀπό τὶς τιμωρίες ποὺ δὲν καταδέχεσαι νὰ ἀσχοληθεῖς μὲ τὴν πολιτική εἶναι ὅτι καταλήγεις νὰ σὲ κυβερνοῦν οἱ κατώτεροί σου (Πλάτων)