Μιά σχολική τάξη. Οἱ μνῆμες μας χύνονται στήν μνήμη Του. Τρυφερή ἐμπιστοσύνη στήν δική Του ἐξέταση.