Μιά παράξενη σχεδία διασχίζει τά νερά,/φορτωμένη μέ ἔνοχα βλέμματα, προμήθειες τῆς ὀργῆς,/συναρμολογημένα κομμάτια ἀπό θεολογία, ποίηση,/τραγούδια λατρευτικά. (Ματθαῖος Μουντές)