Μη συμπεριφέρεσαι στον πλησίον σου πονηρά και ύπουλα, για να μην παραχωρήσεις τόπο της καρδιάς σου στο διάβολο, οπότε θα σε κατακτήσει και θα σε κάνει δούλο του.

(Άγιος Τύχων, αρχιεπίσκοπος Βορονέζ και Ζαντόνσκ)