Μην κολακεύεις τους άλλους, αλλά να τους φέρεσαι με απλότητα, όπως στον εαυτό σου. Όπως τους φέρεσαι εξωτερικά, το ίδιο να αισθάνεσαι και εσωτερικά. Ό,τι τους λένε τα χείλη σου, αυτό να πιστεύει και η καρδιά σου.

(Άγιος Τύχων, αρχιεπίσκοπος Βορονέζ και Ζαντόνσκ)