Μην εμπιστεύεσαι το λογισμό σου που κρίνει τον πλησίον, γιατί αφού ο λογισμός σου έχει συσσωρευμένη κακία, κάνει και κακές σκέψεις. Πρόσεχε τους λογισμούς σου και φεύγε από την κακία, για να μη σκοτιστεί ο νους σου και βλέπει άλλα αντ’ άλλων.

(Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος)