Μην αρνείσαι να φέρνεις, λάδι και κεριά και να ανάβεις στον τάφο, επικαλούμενος τον Χριστό. Είναι δεκτά από Αυτόν και δίδουν πολύ ανταπόδοση. Το λάδι και το κερί είναι \”ολοκαύτωσις\”. Η Θεία και αναίμακτη Λειτουργία \”εξιλασμός\”. Η δε ελεημοσύνη, είναι αφορμή και αύξηση κάθε καλής αντιδόσεως εκ μέρους του Θεού.

(Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας)