Με το Αίμα του Χριστού όλα ειρήνευσαν και στον ουρανό και στη γη. Ο ουρανός αγιάσθηκε, ο διάβολος εκδιώχτηκε. Βρίσκεται πια εκεί, όπου βρίσκεται ο άνθρωπος, τον οποίον απάτησε. «Γενηθήτω το θέλημά σου» σημαίνει να έλθει ειρήνη στην γη, όπως υπάρχει στον ουρανό.

(Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων)