Με περισσή αυστηρότητα πρέπει να δούμε τη ζωή μας σύμπασα. Τα δικά μας κενά, οι ρωγμές, οι ολιγωρίες, οδηγούν κάποτε τους αδελφούς μας μακριά από τη σωστική Χάρη του Χριστού και θα είμαστε υπόλογοι.

(Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης, Μοναχός)