Ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται πάντα με βουρκωμένα τα μάτια του μπροστά στα αγαθά που του προσφέρει ο Θεός, και πάντοτε να Τον ευχαριστεί. (Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας)