Μετά ἀπὸ δύο παγκόσμιους πολέμους- οἱ πόλεμοι εἶναι ἡ κατεξοχὴν ἁμαρτία- ὁ σύγχρονος κόσμος ἔχασε τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. (Γέρων Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)