Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος, σημαίνει συμφωνία με τον Θεό για νέα ζωή, σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς, σημαίνει σκέψη αυτοκατακρίσεως, αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για την σωτηρία του εαυτού μας, σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξη της απελπισίας.

(Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)