Μερικοί μοχθούν όλη τη ζωή τους για να μάθουν τι υπάρχει στον ήλιο ή στη σελήνη ή κάτι παρόμοιο, αλλ\’ αυτά δεν ωφελούν την ψυχή. Αν όμως προσπαθούσαμε να γνωρίσουμε τι υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, τότε θα βλέπαμε στην ψυχή του αγίου την Βασιλεία των ουρανών και στην ψυχή του αμαρτωλού σκοτάδι και κόλαση. Κι είναι ωφέλιμο να το ξέρουμε, γιατί θα είμαστε αιώνια είτε στη Βασιλεία είτε στην κόλαση.

(Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)