Μακάριος είναι εκείνος, ο οποίος έλαβε την χάρη και απέθανε με αυτήν. Μακαριότερος είναι εκείνος, ο οποίος έζησε και την αύξησε, την μεγάλωσε και έπειτα εκοιμήθη.

(Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης)