Λόγια άσαρκα, που δεν βγαίνουν μέσα από τη ζωή και δεν μοιράζουν κομματιασμένη τη σάρκα μας και χυμένο το αίμα μας, δεν λένε τίποτε. Γι\’ αυτό ο Κύριος ανακεφαλαίωσε κατά το Μυστικό Δείπνο το μυστήριο του κηρύγματός Του λέγοντας: Λάβετε φάγετε το Σώμα μου. Πίετε το αίμα μου.

(Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης)