Κύριε, έλέησέ με, γιάτρεψε την ψυχή μου που είναι βαρειά τραυματισμένη, διότι αμάρτησα σε Σένα.

(Άγιος Βασίλειος ο Μέγας)