Κουρασμένα μάτια… Χιλιόμετρα ο δρόμος… Αλλά το φως είναι εκεί, περιμένει… Γαληνεύει και ξεκουράζει …