Κλεῖσε στὴν ψυχή σου τὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ νιώσεις μέσα σου κάθε εἴδους μεγαλεῖο………………………………… (Διονύσιος Σολωμὸς)