Καὶ χρήματα νὰ ἔχει ὁ ἐξόριστος, εἶναι πάντα δυστυχισμένος (Εὐριπίδης)