Κατάκρινε τον εαυτό σου και θα φύγει από εσένα η τάση να κατακρίνεις τους άλλους.

(Άγιος Βαρσανούφιος)