Κανένας δὲν ἀγαπάει πραγματικά ἐκεῖνον ποὺ φοβᾶται. (Ἀριστοτέλης)