Καθετί στὸν κόσμο, μὲ τὴ δουλειά ἀποχτιέται. ( Σοφοκλῆς )