Κάποτε οἱ Ἕλληνες δημιουργοῦσαν πολιτισμό. Σήμερα βλέπουν τηλεόραση. (Γιάννης Τσαρούχης)