Κάποτε οἱ Ἕλληνες δημιουργοῦσαν πολιτισμό. Σήμερα βλέπουν τηλεόραση. (Γιάννης Τσαρούχης)

Autumn
Διάρκεια: 05:49 11/11/2010