Κάποιοι ἄντρες, ποὺ νομίζαμε πὼς ἔχουν ἐδῶ καὶ καιρό πεθάνει, ἔχουν ἁπλῶς παντρευτεῖ (Peter Sellers)