Κάθε καλό έργο που κάνουμε, μας κάνει να απέχουμε από το αντίθετό του κακό, αλλά δεν μπορεί να μας προσθέσει αγιασμό χωρίς τη θεία χάρη.

(Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)