Ιησού Υιέ Θεού, ελέησόν με. Να είσαι πηγή για τη διψώσα ψυχή μου. ( Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ )